ویرایش و پردازش اطلاعات سایزمیک | INTViewer 5.0

نوشته شده توسط Super User. ارسال در لرزه نگاری

کار با اطلاعات سایزمیک حجیم همیشه مشکلات خاص خود را دارا می باشند و روند کار کند هستش. نرم افزار INTViewer به شما اجازه می دهد که اطلاعات سایزمیک حجیم خود را مشاهده و خطا های موجود در آن را برررسی و از لحاظ geospatial integrity آن را مشاهده و پردازشی نرمی را بر روی آنها انجام دهید. این نرم افزار بر اساس Python scripting هستش و به شما امکان ساخت Workflow خودکار، نورمال سازی، Conversion، پردازش و افزایش بهره وری در کار را می دهد.

 

 

بررسی نرم افزار INTViewer:


Automate Your Steps

Working with large datasets from different vendors can be a slow and repetitive process. With INTViewer, built-in Python scripting helps you automate your workflows, normalizationconversions, processing, and analysis to increase your productivity and reduce errors. Save and execute your script directly from the application. And our online and in-app documentation provides excellent step-by-step guidance.

Tailor Your User Experience

INTViewer’s complete flexibility as a development platform means you can add your custom algorithm, create custom workflows, connect to external databases like Landmark DecisionSpace, and develop third-party standalone commercial applications, all while keeping your proprietary science completely confidential. Community-developed, commercial, and INT-developed plugins add functionality.


Present to Anyone, Anywhere

Presenting data to clients and colleagues can be challenging, but it is critical to making informed decisions. INTViewer provides the portability and efficiency necessary to present and review data from anywhere. With INT slideshow and lattice decimation plugins, you can quickly create portable datasets for presentations on your desktop or laptop. Session files remember the exact layout of your INTViewer virtual desktop, and built-in decimation and subsetting capabilities enable portable datasets. Take screenshots, export your views, playback real-time acquisition measurements, or record your steps as you navigate your data.

 

 تیم PetroTools این نرم افزار را برای شما ارائه می دهد. جهت تهیه نرم افزار با استفاده از منوی خرید با ما در تماس باشید

For buy software, Please contact us via buy menu

درباره PetroTools

 

 

تیم PetroTools با داشتن کادری مجرب، ارائه دهنده کلیه نرم افزارهای مهندسی نفت، مخزن، زمین شناسی، پتروفیزیک، لرزه نگاری و غیره می باشد. جهت تهیه نرم افزارهای مورد نیاز خود، از طریق منوی تماس با ما در خواست خود را ارسال کنید.