سکانس استراتیگرافی با لاگ | Cyclolog 2016

نوشته شده توسط Super User. ارسال در مدل سازی زمین شناسی

نرم افزار  Cyclologپکیجی کامل از ابزارها را برای نمایش، آنالیز، تفسیر و پلات نمودارهای پتروفیزیکی را برای زمین شناسان نفت برای سکانس استراتیگرافی مهیا می کند. بخش های مختلف این نرم افزار به طور مشخص برای تفسیر چینه شناسی نمودارهای پتروفیزیکی توسعه یافته اند و در نسخه  2016نرم افزار قابلیت های جدید و مهم برای کار با پنل  Well Correlationتوسعه یافته است. بسیاری از توابع پردازشی  CycloLogخاص همین نرم افزار هستند که یکی از آنها آنالیز Climate Stratigraphicمی باشد. این نرم افزار همچنین توابعی ساده و پیشرفته برای محاسبه تخلخل، اشباع آب، تراوایی، خوشه بندی و غیره دارد و ماژول تخصصی INPEFA، منحنی های  INPEFAرا را تولید می کند که منجر به عدم قطع اطلاعات در داده های ورودی می شود که از لحاظ زمین شناسی می تواند به عنوان هیاتوس، سطوح فرسایش و تغییرات سنگ شناسی و یا میزان رسوب گذاری تفسیر شود.

 

بررسی نرم افزار Cyclolog 2016:

The two new features of this functionality in CycloLog® 2016 include a template functionality for generating composite well charts. This functionality enables the user to quickly and efficiently generate one or more composite well charts, tremendously improving the user’s workflow and time efficiency. The template functionality in CycloLog® 2016 uses an existing composite chart as a template; the logs in a template chart are matched to logs in the target well(s) and as soon as a match is found all layout properties of the template chart are cloned (i.e., replicated) to the other target wells, creating new composite well charts for these wells

Since the results of biostratigraphic and geochemical studies are not always available or available only for a portion of the well section, our company has acquired the ENRES Cyclolog package, which allows smooth transition from lithostratification to chronostratification of well sections.
Cyclolog software produces the INPEFA® curve (INtegrated Prediction Error Filter Analysis) using a number of well logs as input data. The extremums of resulting INPEFA® curves correspond to erosion zones, abrupt changes in lithology, rates and conditions of sedimentation.
INPEFA® curves are extremely helpful in both detailed stratification of a single well and identification of individual sedimentation cycles as well as wells correlation

 

تیم PetroTools آخرین نسخه این نرم افزار را برای شما ارائه می دهد. جهت تهیه نرم افزار با استفاده از منوی خرید با ما در تماس باشید

For buy software, Please contact us via buy menu

 

درباره PetroTools

 

 

تیم PetroTools با داشتن کادری مجرب، ارائه دهنده کلیه نرم افزارهای مهندسی نفت، مخزن، زمین شناسی، پتروفیزیک، لرزه نگاری و غیره می باشد. جهت تهیه نرم افزارهای مورد نیاز خود، از طریق منوی تماس با ما در خواست خود را ارسال کنید.