پردازش اطلاعات لرزه ایی دو بعدی و سه بعدی | VISTA 2015

نوشته شده توسط Super User. ارسال در لرزه نگاری

نرم افزار VISTA محصول Schlumberger یک پکیج کامل برای پردازش داده‌های دوبعدی و سه بعدی در خشکی یا دریا می‌باشد. این نرم افزار در سال 1985 توسعه داده شده است. برای پردازش داده‌ها از الگوریتم‌های دقیق و صحیحی استفاده می‌کند. این نرم افزار به راحتی قابل استفاده بوده و از لحاظ صحت نیز تایید شده است. نرم افزار VISTA معمولاَ براي كنترل كيفيت روزانه داده‌ها به هنگام برداشت داده‌ها (OnsiteProcessing) استفاده مي شود. کار طراحی و کنترل کیفیت داده های لرزه نگاری بدون استفاده از این نرم‌افزار پیشرفته طراحی و پردازشی امکان پذیر نیست.

 

بررسی نرم افزار Vista:

VISTA seismic data processing software is a Windows-based application that can be used during the early stages of acquisition QC to complete processing of 2D and 3D seismic data acquired on land, in marine applications, offshore, or through VSP.

In today’s time-compressed environment, VISTA software offers flexibility, reliability, ease of use, and complete control over their assets—from field acquisition to final processing and interpretation in all industry and manufacturer data formats.

More than 25 years of close interaction with our customers continues to help VISTA software become more robust with continuous software development and innovation.

 

Features and packages 

VISTA software is available in four complete packages: 

VISTA Field QC 
The premier package in the field to perform rapid QC and processing through to brute stack 

VISTA Field Pro 
Additional tools for today’s more sophisticated QC requirements, including poststack migration  

VISTA Full Pro 
The complete solution, from QC to prestack migration, including time-depth image analysis  

VISTA 2D or 3D VSP Pro  

 • Complete VSP QC and processing for 2D and 3D VSP data  
 • 2D VSP available as a stand-alone or add-in module to VISTA Field QC, VISTA Field Pro, or VISTA Full Pro 
 • 3D VSP module available as an add-on module to VISTA Full Pro 

Advantages

 • Windows-based, single-user, portable, robust, and easy-to-learn icon-driven software  
 • Interactive windows that broadcast between multiple screens for powerful QC functions 
 • Interactive tools for station geometry prediction, verification, and QC 
 • Programming development interface for users to add their own algorithms 
 • Comprehensive header manipulation, interactive spreadsheets, and text file imports and exports 
 • Surface-consistent scale, deconvolution, and statics 
 • Advanced noise attenuation and signal enhancement techniques  
 • Multicomponent and converted-wave QC and processing 
 • Montage window for creating sophisticated output plots 
 • True amplitude processing sequence 
 • AVO and amplitude variation with angle of incidence (AVA) processing capabilities  
 • Interactive 2D multiline tie and 3D multisurvey merge 
 • Prestack and poststack time-depth migration and analysis

VISTA software is a Windows application offering annual software releases and regular product updates. It also includes a vast number of user resources including tutorials, movies, common workflows, knowledge-base articles, and new feature documents.

 تیم PetroTools این نرم افزار را برای شما ارائه می دهد. جهت تهیه نرم افزار با استفاده از منوی خرید با ما در تماس باشید

For buy software, Please contact us via buy menu

درباره PetroTools

 

 

تیم PetroTools با داشتن کادری مجرب، ارائه دهنده کلیه نرم افزارهای مهندسی نفت، مخزن، زمین شناسی، پتروفیزیک، لرزه نگاری و غیره می باشد. جهت تهیه نرم افزارهای مورد نیاز خود، از طریق منوی تماس با ما در خواست خود را ارسال کنید.