ارتباط لاگ با سایزمیک | Easy Trace 2015.3

نوشته شده توسط Super User. ارسال در لرزه نگاری

لاگ ها (نمودارهای چاه پیمایی) به طور معمول در فرمت های گوناگون و با نرخ سمپل گیری متفاوت برای استفاده در مطالعات پتروفیزیک، ژئوفیزیک و مدل سازی زمین شناسی، تهیه می شوند. برای مطالعه زمین شناسی و ژئوفبزیک مخزن نیازمند به پردازش لاگ ها و ویرایش آنها هستیم. به عنوان مثال Rock-Typing با استفاده از لاگها، مغزه، آنالیز seismic signature و یا آنالیز امکان سنجیAVO. نرم افزار EasyTrace محصول شرکت BeicipFranlab محیطی مدرن و کارآمد را برای ویرایش داده های یک بعدی و تجزیه و تحلیل و پردازش داده ها مورد نیاز کاربران علوم زمین را ارائه می دهد. در حال حاضر این نرم افزار قابل اتصال به پلت فرم قدرتمند OpenFlow به خصوص CobraFlow و FracaFlow می باشد.

 

 

بررسی نرم افزار Easy Trace:

EasyTrace is a multi-disciplinary 1D data processing and editing tool, featuring a wide range of functionalities for geologists, geophysicists and reservoir engineers within a very productive package.
Integrated log processing

Well data is often acquired in different formats, with different sampling rates, requiring appropriate processing for modern geological modeling. Geophysical and geological reservoir characterization both require specific log processing and editing, for example rock-typing from logs and cores, seismic signature analysis, and AVO feasibility analysis.

EasyTrace takes advantage of a true spreadsheet environment that offers advanced 1D data editing, analysis and processing functionalities to help geoscientists in their daily work. EasyTrace is now plugged into the OpenFlow platform and shares its entire range of powerful capabilities with all the OpenFlow Suite applications, especially CobraFlow and FracaFlow.

Workflows

EasyTrace allows manipulation and numerical & graphic editing of any kind of 1D data: 

  • Property: GR, Velocity, Lithology, Porosity, SCAL …

  • Units: API, m/s, g/cm3 …

  • Coordinates: depth (MD, TVD, …), time … 

  • Sampling: regular, irregular, layer …

EasyTrace is the natural pre-processing tool for different workflows:

  • Electrofacies determination for matrix characterization (using CobraFlow for example)

  • Data preparation for lithoseismic inversion (using InterWell for example)

  • Fracture data analysis

  • Plug data management like KrPc and classification for rock-typing

 

 تیم PetroTools این نرم افزار را برای شما ارائه می دهد. جهت تهیه نرم افزار با استفاده از منوی خرید با ما در تماس باشید

For buy software, Please contact us via buy menu

درباره PetroTools

 

 

تیم PetroTools با داشتن کادری مجرب، ارائه دهنده کلیه نرم افزارهای مهندسی نفت، مخزن، زمین شناسی، پتروفیزیک، لرزه نگاری و غیره می باشد. جهت تهیه نرم افزارهای مورد نیاز خود، از طریق منوی تماس با ما در خواست خود را ارسال کنید.